A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Začasna ukinitev obiskov in izhodov stanovalcev

2022-08-11T11:18:24+02:00

Spoštovani,

obveščamo vas, da je na podlagi izvajanja ukrepov omejevanja okužbe s covid-19 za varovanje javnega zdravja oziroma pravic drugih, direktorica SeneCura Maribor d.o.o., dne 27.01.2022, izdala sklep številka 2-01/2022 o začasni ukinitvi obiskov in izhodov stanovalcev, skladno s 87. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP), zaradi razširjenosti in porasta okužb med stanovalci in zaposlenimi ter nujne reorganizacije dela.

Z dnem 27.01.2022 za obdobje 7 dni v našem domu začasno ukinjamo obiske in izhode stanovalcev. Izjeme se bodo določale in dogovarjale individualno, predvsem za paliativne stanovalce in druge nujne primere. Prav tako bo na voljo izvajanje video klicev in telefonskih pogovorov s pomočjo osebja. O morebitni spremembi zdravstvenega stanja vašega svojca vas bomo ažurno individualno obveščali.

Želimo vam sporočiti, da stanovalci in zaposleni dobro prenašajo okužbo in zaenkrat nimamo težjih potekov bolezni. Prav tako razpolagamo z več kot dovolj zaščitne opreme, vseskozi pa smo tudi v kontaktu z ustreznimi strokovnimi službami in resornimi ministrstvi, kakor tudi vodstvom in strokovnimi službami skupine SeneCura- Orpea.

Delo in življenje v hiši sta prilagojena, držimo se vseh varovalnih in zaščitnih ukrepov in s tem spodbujamo tudi stanovalce.

Glede na to, da med stanovalci zaenkrat nimamo hujših potekov okužb s Covid-19 ni razloga za preplah, so pa okužbe množične in zato težje obvladljive. Verjamemo, da bo ukrep kratkotrajen in bo dom kmalu lahko ponovno odprl svoja vrata.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

SeneCura Maribor

Skip to content