A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Fizioterapija2020-02-26T11:40:14+01:00

Fizioterapija

Fizioterapija je zdravstvena dejavnost, ki je predpisana s strani splošnega zdravnika ali fiziatra. Izbira tehnik in metod dela je v domeni fizioterapevta.

V domu se izvajajo različni programi fizioterapije:

kinezioterapija, elektroterapija, mehanoterapija, magnetoterapija, respiratorna fizioterapija, termoterapija, aplikacija protez in ortoz ter učenje njihove uporabe, nabava medicinsko tehničnih pripomočkov, učenje njihove uporabe in edukacija stanovalcev, svojcev in zdravstveno negovalnega kadra.

Fizioterapija se izvaja v kabinetu za fizioterapijo in na oddelkih.

Večina storitev se izvaja individualno. Stanovalci  po svežih poškodbah  ali bolezenskih stanjih se obravnavajo 4-5 x tedensko. Ostali stanovalci, ki so vključeni v programe fizioterapije so obravnavani 2 x tedensko.

Za bolj aktivno in pestro življenje se stanovalci lahko občasno vključijo v različne telovadne skupine: jutranja telovadna skupina, skupina za osteoporozo, ravnotežna skupina in pohodna skupina.

Ob strokovnem delu se fizioterapevti velikokrat vključujemo v posredne aktivnosti v domu kot so: izleti, pohodi, športna dogajanja, praznovanja in drugo.

Pri svojem delu se skupaj s stanovalci trudimo izboljšati ali vzdrževati psihofizično stanje kar pozitivno vpliva na kvaliteto življenja.