A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Izjava o dostopnosti2023-03-17T15:17:46+01:00

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Družba SeneCura Maribor d.o.o., ki posluje v Republiki Sloveniji, se zavezuje omogočati dostopnost spletišč v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na https://maribor.senecura.si/

Uporabo naših spletnih strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato jih nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da so dostopne za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti: uporabnikom z okvarami vida (slepim, slabovidnim, barvno slepim), uporabnikom z okvarami sluha (gluhim, naglušnim, gluhoslepim) ter uporabnikom z različnimi kognitivnimi okvarami in motnjami v razumevanju.

Stopnja skladnosti

Spletna stran družbe SeneCura Maribor d.o.o. v Republiki Sloveniji je usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. Skladnost dostopnosti portala eUprava s smernicami WCAG ustreza stopnji AA.

Spletne strani vsebujejo tudi namenski vtičnik “Dostopnost”.

Slabovidnim je na voljo možnost izbiranja:
1. Barvnih shem:
• bel tekst na črni podlagi,
• rumen tekst na modri podlagi,
• črn tekst na bež podlagi,
• zelen tekst na črni podlagi.

2. Izpis vsega besedila v krepki pisavi (Bold).

3. Povečanja pisave za več stopenj

Uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa pisave med serifno in ne-serifno pisavo.

Kjer je mogoče, so kontaktni obrazci izdelani v polni elektronski obliki. Obrazci, ki niso v elektronski obliki, so praviloma narejeni v formatu Adobe pdf za izpolnjevanje in formatu Word.

Pred vsebino je postavljen pokazatelj položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice).

Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. Izjema so besedila pravnih predpisov ali drugih vnaprej določenih vsebin, ki jih črpamo iz drugih virov in kateri vsebine, iz istega razloga, žal ne moremo spreminjati.

Manj dostopne vsebine (splošno):

Trenutno je omogočena možnost izbire kontrasta preko namenskega vtičnika Dostopnost.

2. Pri večini grafičnih elementov je omogočena ustrezna besedilna alternativa, kljub temu pa se lahko zgodi, da kakšen grafični element (ikone ipd.) še ni opremljen z ustrezno alternativo. Tudi ti bodo v bližnji prihodnosti opremljeni z ustreznimi alternativami.

3. Nekateri dokumenti so kot priponke objavljeni v PDF in Word formatih, ki za uporabnike bralnika zaslona niso v celoti dostopni. Vir tovrstnih dokumentov so drugi državni organi, zato bo dostopnost tovrstnih objav omogočena takoj, ko bo to rešeno pri pristojnih državnih organih.

4. Portal ima objavljen zemljevid celotnega spletnega mesta, ne vsebuje pa povezav na druga spletišča ter interne in zunanje datoteke.

5. Nekatere podstrani portala nimajo določenih unikatnih imen, ki se prikažejo na zavihkih brskalnika.

6. Meni Vsebine je v veliki meri ustrezno dostopen za uporabo, kljub temu pa se lahko v nekaterih primerih na bralnikih zaslona pojavijo težave z osvežitvijo menija.

Manj dostopne vsebine (splošno):

Trenutno je omogočena možnost izbire kontrasta preko namenskega vtičnika Dostopnost.

2. Pri večini grafičnih elementov je omogočena ustrezna besedilna alternativa, kljub temu pa se lahko zgodi, da kakšen grafični element (ikone ipd.) še ni opremljen z ustrezno alternativo. Tudi ti bodo v bližnji prihodnosti opremljeni z ustreznimi alternativami.

3. Nekateri dokumenti so kot priponke objavljeni v PDF in Word formatih, ki za uporabnike bralnika zaslona niso v celoti dostopni. Vir tovrstnih dokumentov so drugi državni organi, zato bo dostopnost tovrstnih objav omogočena takoj, ko bo to rešeno pri pristojnih državnih organih.

4. Portal ima objavljen zemljevid celotnega spletnega mesta, ne vsebuje pa povezav na druga spletišča ter interne in zunanje datoteke.

5. Nekatere podstrani portala nimajo določenih unikatnih imen, ki se prikažejo na zavihkih brskalnika.

6. Meni Vsebine je v veliki meri ustrezno dostopen za uporabo, kljub temu pa se lahko v nekaterih primerih na bralnikih zaslona pojavijo težave z osvežitvijo menija.

Manj dostopne vsebine – NASLOVI:

7. Gnezdenje naslovnih oznak poglavij (Naslovi ali Headings) na nekaterih mestih portala ne sledi priporočenemu zaporedju.

8. Nekateri naslovi na portalu so sestavljeni iz dveh vrstic, ki jih bralnik zaslona uporabniku prebere skupaj brez upoštevanja ločil.

Manj dostopne vsebine – VLOGE in OBRAZCI:

9. Pri oddajanju vlog nekatera polja niso opremljena z ustreznimi oznakami za bralnik zaslona.

10. Postopek za oddajanje vlog je v nekaterih primerih s portal preusmerjen na zunanje strani kot sta SI-CeS (Centralni sistem za strežniško e-podpisovanje) ali UJP plačila, ki nista ustrezno dostopna.

11. Na podstrani portala https://e-uprava.gov.si/moja-euprava/vloge-dokumenti/oddane-vloge/oddana-vloga.html se ista legenda Vloga in pripadajoči dokumenti pojavi v dveh razdelkih: v razdelku Vloga in pripadajoči dokumenti ter v razdelku Prejeto.

12. V nekaterih obrazcih izbira datuma ni omogočena za uporabnike bralnika zaslona.

13. V nekaterih digitalnih obrazcih je pri določeni postopkih otežena navigacija s tipkovnico (na primer: ocena spletne strani, izbira datuma in prekinitev postopka).

14. V nekaterih obrazcih se pred oznako polja občasno pojavijo neuporabni znaki, ki so lahko moteči za uporabnike bralnika zaslona.

15. V obrazcu za vpis vprašanja oz. mnenja se na nekaterih podstraneh lahko pojavi napaka (Broken ARIA).

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti spletne strani SeneCura Maribor d.o.o. za uporabnike z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, nas lahko o tem obvestite po elektronskem naslovu pisarna @senecura.si. Uradne ure v SeneCuri Maribor so v ponedeljek 12:00 – 14:00, v sredo 08:00 – 10:00 in v četrtek 08:00 – 10:00 ure.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)
Inšpekcija za informacijsko družbo
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-naslov:gp.ijs@gov.si

Priprava Izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 30. 9. 2021 na podlagi analize dostopnosti, ki je bila izvedena v okviru pridobitve NSIOS certifikata spletne dostopnosti.

Skip to content