sc_oberdoebling_header Veselje do življenja
ne pozna let

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Pomoč na domu2020-02-25T11:27:49+01:00

Pomoč na domu

Sončni dom, družba za storitve d.o.o., Železnikova ulica 10, Maribor, v občini Ruše in občini Selnica ob Dravi opravlja Pomoč na domu že od leta 2002.  Za izvajanje pomoči na domu imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo z občino Ruše in občino Selnica ob Dravi.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene oskrbovalke, katere so opravile izobraževalni program in imajo certifikat NPK socialna oskrbovalka.

Pomoč na domu vsebuje:

 • Gospodinjsko pomoč, prinašanje obroka hrane, nabava živil, zdravil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri oblačenju/slačenju, umivanju/kopanju, pomoč pri hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.;
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom, okoljem ipd..

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki za samostojno, kvalitetno in dostojno življenje potrebujejo v svojem domu le občasno organizirano pomoč. Pomoč na domu lahko traja največ 4 ure na dan oziroma 20 ur na teden. Posamezna storitev traja minimalno 30 minut. Služba pomoči na domu je v občini Ruše organizirana 7 dni v tednu ( tudi med prazniki), v občini Selnica ob Dravi pa od ponedeljka do petka.

Do pomoči na domu ste upravičeni:

 • Če ste starejši od 65 let.
 • Če ste oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
 • Če ste invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje nege in pomoči.
 • Če ste bolni ali imate dolgotrajne okvare zdravja.
 • Če imate hudo bolnega otroka ali otroka s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.
 • Če živite sami.
 • Če se počutite nemočne in ne zmorete več nekaterih vsakodnevnih aktivnosti.
 • Če skrbite za starejšega svojca in zaradi obveznosti ne morete biti ves čas ob njem.
 • Če imate bivališče v občini RUŠE ali SELNICA OB DRAVI.

Prošnja za izvajanje pomoči na domu

Financiranje in cenik

Občina Ruše in občina Selnica ob Dravi subvencionirata izvajanje pomoči na domu, kar pomeni, da je plačilo ure storitve za upravičenca nižja. Na ta način je storitev omogočena vsem tistim upravičencem, ki takšno pomoč potrebujejo. Gre za nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja občina. Če uporabnik ne zmore kriti stroškov, lahko na Center za socialno delo Ruše vloži zahtevek za oprostitev oz. zmanjšanje plačila storitve pomoči na domu.

Cena za uporabnika v občini Selnica ob Dravi od 01. 05. 2019:

 • 1 ura je 3,55 EUR (pon. – pet.)
 • nedelja in prazniki – 1 ura je 4,38 EUR

Cena za uporabnika v občini Ruše od 01. 05. 2018:

 • 1 ura je 3,99 EUR (pon. – sob.)
 • nedelja in prazniki – 1 ura je 6,58 EUR

Kontakt:

Marina Džogazović
koordinatorica pomoči na domu
tel: 02 471 65 16
gsm: 051 301 369

e-mail: marina.dzogazovic@soncnidom.si